Vốn điều lệ thành lập công ty cần tối thiểu bao nhiêu?

Vốn điều lệ thành lập công ty cần tối thiểu cần bao nhiêu là đủ ?

Vốn điều lệ là một khái niệm quan trọng, đóng vai trò quyết định và thể hiện mức độ cam kết tài chính của các thành viên thành lập công ty. Vốn điều lệ thể hiện số tiền mà các thành viên đóng góp vào công ty để khởi đầu và duy trì hoạt động của công ty.

Chi tiết vốn điều lệ thành lập công ty là gì cũng như quy định vốn điều lệ tối thiểu được Kế toán An Phú chia sẻ bên dưới.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ (hay vốn đầu tư) là số tiền mà các thành viên hoặc cổ đông đóng góp vào một công ty khi thành lập hoặc gia tăng vốn của công ty. Nó thể hiện cam kết tài chính của các thành viên và đại diện cho nguồn tài sản ban đầu mà công ty sở hữu.

Vốn điều lệ có thể được đóng góp dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tiền mặt, tài sản, quyền sử dụng đất, sự đóng góp lao động, quyền sử dụng công nghệ, hoặc các loại giá trị khác có thể định giá được. Mỗi thành viên hoặc cổ đông đóng góp một phần vốn điều lệ theo tỷ lệ được thỏa thuận trước đó.

Vốn điều lệ là gì?
Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập công ty, mà còn ảnh hưởng đến quyền lực và trách nhiệm của các thành viên hoặc cổ đông trong công ty. Nó cũng xác định mức độ tham gia và chia sẻ lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Vốn điều lệ cũng có vai trò trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Nó cung cấp một nguồn tài nguyên cho công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh, đảm bảo thanh toán nợ, mở rộng quy mô hoặc đầu tư vào dự án mới.

Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty

Vốn điều lệ thành lập của công ty 1 thành viên

Khi thành lập một công ty doanh nghiệp với một thành viên duy nhất, quy định về vốn điều lệ thường khá linh hoạt và có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia. Mục tiêu của quy định vốn điều lệ trong trường hợp này là đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của công ty, đồng thời bảo vệ lợi ích của người sở hữu duy nhất.

Ví dụ, trong một số quốc gia, vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty 1 thành viên có thể là một số tiền cố định, ví dụ như 1 đô la Mỹ hoặc 1 euro. Điều này cho phép người sở hữu duy nhất có thể thành lập công ty một cách dễ dàng và tiết kiệm.

Vốn điều lệ khi thành lập công ty 2 thành viên trở lên

Khi thành lập công ty với hai thành viên trở lên, quy định về vốn điều lệ thường được điều chỉnh và cụ thể hơn để đảm bảo tính công bằng và ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Quy định vốn điều lệ khi thành lập công ty 2 thành viên trở lên có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định pháp luật và quốc gia của từng công ty. Thông thường, vốn điều lệ trong trường hợp này được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm so với tổng vốn điều lệ.

Ví dụ, quy định có thể yêu cầu mỗi thành viên phải đóng góp một phần vốn điều lệ tối thiểu, ví dụ như 30% hoặc 50% tổng vốn điều lệ của công ty. Điều này đảm bảo rằng mỗi thành viên có mức đóng góp tương xứng với quyền lợi và trách nhiệm trong công ty.

Quy định chi tiết tiền vốn điều lệ thành lập công ty
Quy định chi tiết tiền vốn điều lệ thành lập công ty

Nên đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu?

Để thành lập một công ty, vốn tối thiểu cần thiết phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà công ty sẽ đăng ký. Dưới đây là các trường hợp phổ biến liên quan đến vốn tối thiểu:

Ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định: Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh mà không yêu cầu mức vốn pháp định, luật không quy định mức vốn tối thiểu. 

Tuy nhiên, trong thực tế, đăng ký một mức vốn điều lệ quá thấp như 1 triệu đồng có thể gây khó khăn trong việc thực hiện giao dịch và làm việc với các đối tác, cơ quan ngân hàng và thuế, vì họ có thể không tin tưởng vào khả năng tài chính của doanh nghiệp. Do đó, nên xem xét đăng ký mức vốn điều lệ tương đối và phù hợp với thực tế kinh doanh.

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định: Trong một số ngành nghề kinh doanh, có yêu cầu về mức vốn pháp định để hoạt động. Trong trường hợp này, vốn tối thiểu để thành lập công ty sẽ phụ thuộc vào quy định của ngành nghề đó. Các quy định về vốn pháp định có thể được quy định trong các văn bản pháp luật, nghị định hoặc quyết định của cơ quan chức năng liên quan.

Vốn tối thiểu thành lập công ty không có quy định cụ thể trong trường hợp ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định. Tuy nhiên, nên xem xét đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với thực tế kinh doanh để thuận tiện trong các giao dịch và làm việc với các đối tác. Trong trường hợp ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, vốn tối thiểu sẽ tuân theo quy định của ngành nghề đó.

Tìm hiểu về cách đăng ký và và vai trò vốn điều lệ của công ty
Tìm hiểu về cách đăng ký và và vai trò vốn điều lệ của công ty

Vai trò của vốn điều lệ thành lập công ty

Vốn điều lệ là số tiền hoặc giá trị tài sản mà các thành viên/chủ sở hữu của công ty đóng góp vào quá trình thành lập công ty. Vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động và quản lý của công ty, và có những vai trò chính sau đây:

Đảm bảo tính tin cậy và trách nhiệm pháp lý: Vốn điều lệ đóng vai trò chứng minh và đảm bảo tính đáng tin cậy và trách nhiệm pháp lý của công ty. Việc đóng góp vốn điều lệ cho thấy cam kết và sự chịu trách nhiệm của các thành viên/chủ sở hữu đối với công ty và các bên liên quan.

Tạo nguồn tài chính ban đầu: Vốn điều lệ cung cấp nguồn tài chính ban đầu để công ty xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh. Số tiền hoặc giá trị tài sản được đóng góp vào vốn điều lệ sẽ được sử dụng để mua sắm tài sản, thanh toán chi phí khởi đầu và duy trì hoạt động của công ty trong giai đoạn đầu.

Bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu: Vốn điều lệ đóng vai trò bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu công ty. Nó xác định quyền lực và lợi ích tài chính của các thành viên/chủ sở hữu trong công ty. Mức độ đóng góp vốn điều lệ có thể ảnh hưởng đến quyền biểu quyết, quyền chia lợi nhuận và quyền điều hành trong công ty.

Đánh giá giá trị công ty: Vốn điều lệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá giá trị của công ty. Mức độ đóng góp vốn điều lệ có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu, giá trị thị trường và giá trị tài sản của công ty.

Tạo cơ sở vững chắc cho vay vốn: Một vốn điều lệ đủ lớn và đáng tin cậy có thể tạo cơ sở vững chắc để công ty có thể vay vốn từ các nguồn tài trợ bên ngoài như ngân hàng hoặc nhà đầu tư. Vốn điều lệ cao hơn có thể giúp tăng khả năng vay vốn và đáng tin cậy hơn trong mắt các bên liên quan.

Thời gian để góp vốn điều lệ là bao lâu?

Khi thành lập công ty TNHH hoặc hình thức Công ty hợp danh thì vốn điều lệ là tổng giá trị cổ phần được đăng ký. Một số trường hợp thì vốn điều lệ có thể hiểu là tổng giá trị cổ phần bán ra khi thành lập dạng Công ty Cổ phần. Vốn điều lệ có thể được tổng từ phần góp vốn của các thành viên thành lập công ty. Trong đó bao gồm việc góp vốn từ thời điểm thành lập công ty mới hoặc góp vốn khi công ty đã đi vào hoạt động (khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Thời gian để góp vốn điều lệ đối với thành viên và cổ đông cũng là yếu tố quan trọng. Kể từ thời điểm công ty nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, các thành viên và cổ đông có trách nhiệm hoàn thành góp vốn trong vòng 90 ngày. Một số loại hình công ty hoặc trường hợp đặc biệt thời gian này có thể chênh lệch nhưng không quá đáng kể.

Các loại hình công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành thời hạn góp vốn là 90 ngày. Trường hợp công ty hợp danh sẽ không quy định thời hạn góp vốn điều lệ, đối với công ty tư nhân sẽ căn cứ vào Điều lệ công ty hoặc Hợp đồng sáng lập.

Thời gian góp vốn điều lệ để thành lập công ty
Thời gian góp vốn điều lệ để thành lập công ty

Công ty không đóng đủ vốn điều lệ sẽ bị xử lý như thế nào?

Vốn điều lệ là yếu tố bắt buộc để các bạn thành lập và đưa công ty vào hoạt động ổn định. Quá thời hạn mà công ty không đóng đủ vốn điều lệ sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 VNĐ. Đồng thời, công ty phải điều chỉnh vốn theo các quy định của pháp luật. Một số trường hợp khi công ty không góp đủ vốn điều lệ sẽ làm ảnh hưởng đến việc chấm dứt quyền hạn của thành viên hoặc cổ đông. Vậy nên quý công ty cần đảm bảo đóng đủ vốn điều lệ, đúng thời hạn theo quy định.

>> Tham khảo: Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Kết luận

Tổng hợp lại, vốn điều lệ thành lập công ty phụ thuộc ngành nghề kinh doanh mà công ty sẽ đăng ký. Trong trường hợp ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định, không có mức vốn tối thiểu được quy định theo luật. Tuy nhiên, việc đăng ký một mức vốn điều lệ quá thấp có thể gây khó khăn trong các giao dịch và làm việc với các đối tác, cơ quan ngân hàng và thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.