Bảng giá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KẾ TOÁN AN PHÚ được thành lập bởi các thành viên ưu tú chuyên về tư vấn tài chính, Thuế, Kế toán và Kiểm toán.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Lưu ý: Phí dịch vụ tính theo số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra trong tháng

Nội dung công việc kế toán

  1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ kế toán
  2. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
  3. Lập và nộp báo cáo thuế VAT hàng tháng/quý
  4. Lập và nộp tờ khai TNCN hàng tháng/quý
  5. Lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm
  6. Lập và nộp quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
  7. Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
  8. Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi cần

9. Tư vấn sử dụng các chi phí hợp lý cho công ty

10. Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi

11. Lập và in phiếu thu – chi – xuất – nhập kho…theo quy định

12. Lưu trữ số liệu mãi mãi

13. Đến tận nơi lấy hóa đơn chứng từ

14. Bảo mật thông tin tuyệt đối cho doanh nghiệp

15. Thông báo kịp thời cho doanh nghiệp các vấn đề về hàng tồn kho, chi phí, công nợ, số thuế phải nộp

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI