Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp cần thay đổi địa chỉ trên giấy phép. Lúc này, những thủ tục cần thiết phải thực hiện không phải ai cũng biết. Để giúp quý vị tường tận hơn về hồ sơ cũng như thủ tục thực hiện, kế toán An Phú tổng hợp thành một số nội dung quan trọng dưới đây. 

Thay đổi nơi làm việc của doanh nghiệp trên GPKD cần nhiều thủ tục
Thay đổi nơi làm việc của doanh nghiệp trên GPKD cần nhiều thủ tục

Quy định về địa chỉ trụ sở công ty

Theo Điều 43 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Quy định về địa chỉ trụ sở công ty 
Quy định về địa chỉ trụ sở công ty

Các điều kiện về trụ sở công ty

 • Trụ sở công ty là địa điểm để liên lạc và giao dịch của doanh nghiệp;
 • Ở trên lãnh thổ của Việt Nam;
 • Địa chỉ bao gồm số nhà, tên phố, tên xã, tên phường hoặc thị trấn, quận, huyện, thành phố, thị xã, tỉnh, thành phố;
 • Trường hợp chưa có số nhà hay chưa có tên đường thì cần nộp kèm với hồ sơ đăng ký kinh doanh và phải có sự xác nhận từ địa phương về việc địa chỉ chưa có tên đường, số nhà;
 • Thông báo về thời gian mở cửa ở trụ sở chính đối với cơ quan đăng ký trong vòng 15 ngày, tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận việc đăng ký kinh doanh.
 • Điều kiện đặt trụ sở doanh nghiệp: có địa chỉ cụ thể, đầy đủ từ số nhà đến thành phố trực thuộc trung ương. Không có đang tranh chấp về chủ quyền số nhà;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Văn phòng đại diện chính là một đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, đại diện theo sự ủy quyền đối với lợi ích doanh nghiệp, bảo vệ những lợi ích đó. 

Còn chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, thực hiện tất cả hay một phần các chức năng của công ty bao gồm việc đại diện theo sự ủy quyền. Nơi hoạt động kinh doanh của công ty được tổ chức thực hiện là địa điểm kinh doanh. Nơi này có thể nằm ngoài địa chỉ đã đăng ký trụ sở chính.

Việc chọn trụ sở chính vừa thuận tiện cho việc kinh doanh vừa giúp cho công ty được ổn định lâu dài. Khi công ty có sự thay đổi về địa chỉ trụ sở thì sẽ phát sinh các thủ tục thay đổi về nội dung đăng ký ở cơ quan đăng ký. 

Khi doanh nghiệp thay đổi về quận, tỉnh thì phải làm thủ tục để xác nhận các nghĩa vụ thuế ở chi cục thuế thì mới có thể thay đổi trụ sở của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm những gì?

Việc thay đổi địa chỉ công ty cần phải thực hiện theo quy đinh và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Bạn cần chuẩn bị các thủ tục cần thiết một cách đầy đủ nhất. Hồ sơ quý vị cần chuẩn bị như sau:

 • Giấy thông báo thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh
 • Quyết định thay đổi địa chỉ công ty của:
  • Chủ sở hữu: đối với công ty TNHH 1 thành viên hoặc doanh nghiệp tư nhân
  • Hội đồng thành viên: đối với công ty TNHH 2 thành viên hoặc hợp danh
  • Đại hội đồng cổ đông: đối với công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của:
  • Hội đồng thành viên: đối với công ty TNHH 2 thành viên hoặc hợp danh
  • Đại hội đồng cổ đông: đối với công ty cổ phần.
 • Các giấy tờ khác cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty.

Các bước thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép như thế nào?

Để thực hiện việc thay đổi địa chỉ bạn cần thực hiện qua các bước cơ bản như sau:

Soạn thảo hồ sơ

Dựa trên hướng dẫn hồ sơ như trên quý vị soạn thảo theo như vậy. Lưu ý là hồ sơ phải đúng và đầy đủ thì quá trình thực hiện đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh mới thuận lợi, nhanh chóng.

Nộp hồ sơ

Nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố. Sau đó chuyên viên sẽ xem xét về tính xác thực của hồ sơ và trả Biên nhận khi hồ sơ đạt yêu cầu. 

Trả kết quả

Dựa trên ngày hẹn trên biên nhận, quý vị đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận Giấy phép đăng ký doanh nghiệp mới đã chỉnh sửa địa chỉ. Trường hợp cần bổ sung hay sửa đổi hồ sơ thì sẽ có văn bản trả lời và hướng dẫn đến quý doanh chủ thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ. 

Khắc lại con dấu mới và thông báo thay đổi mẫu dấu

Trường hợp nếu công ty đổi sang địa chỉ ở quận/ huyện hoặc tỉnh/ thành khác thì mới cần thay đổi con dấu công ty. 

Sau khi đã có con dấu mới, quý vị cần thông báo mẫu con dấu đã thay đổi cho Phòng đăng ký kinh doanh thì con dấu mới có hiệu lực pháp lý. 

Đăng bố cáo thay đổi

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện bằng cách cập nhật thông tin thay đổi mới nhất lên Cổng thông tin về đăng ký kinh doanh của chính phủ.

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty, doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty, doanh nghiệp
Thủ tục thay đổi trụ sở công ty, doanh nghiệp

Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp theo hai trường hợp là thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận, huyện và thay đổi địa chỉ công ty sang quận, huyện, thành phố khác.  

Thủ tục đổi địa chỉ công ty trong cùng quận, huyện

Thủ tục đổi địa chỉ công ty trong cùng quận, huyện
Thủ tục đổi địa chỉ công ty trong cùng quận, huyện

Soạn hồ sơ đổi địa chỉ của trụ sở, gửi tới cơ quan đăng ký, qua 5 ngày làm việc, công ty sẽ được chuyển đến trụ sở mới và được cấp Giấy phép kinh doanh mới. 

Thủ tục đổi địa chỉ công ty sang quận, huyện, thành phố khác

Thủ tục đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện
Thủ tục đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện

Soạn hồ sơ đổi địa chỉ của trụ sở và gửi tới Cơ quan đăng ký địa điểm trụ sở mới, qua 5 ngày làm việc, công ty sẽ được cấp cho Giấy phép kinh doanh mới. Tiếp theo, gửi bản sao của Giấy phép kinh doanh mới này tới Phòng đăng ký kinh doanh ở địa điểm lúc trước công ty đăng ký. 

Công ty cần làm gì sau khi đổi địa chỉ trụ sở?

Sau khi đã thực hiện việc thay đổi trụ sở công ty, doanh nghiệp, nếu đổi trụ sở thành quận, huyện khác hay tỉnh/thành phố khác thì công ty phải:

 • Xác nhận nghĩa vụ thuế với địa điểm đặt trụ sở cũ.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký dấu pháp nhân lại và đổi cơ quan thuế quản lý. Thông thường, con dấu của công ty sẽ hiện các thông tin về địa chỉ của trụ sở chính. Vì vậy, khi đổi địa chỉ trụ sở, công ty cần phải khắc lại con dấu mới. Đồng thời, thông báo mẫu dấu đối với cơ quan thực hiện việc đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
 • Nghĩa vụ thuế doanh nghiệp được thực hiện ở cơ quan quản lý thuế tại quận mới.
 • Thực hiện in ấn hóa đơn VAT lại: Với những công ty phải có hóa đơn VAT, sau khi đổi trụ sở cần phải đổi hóa đơn VAT bởi vì trong hóa đơn cần có địa chỉ doanh nghiệp.

 Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC

“Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.”

Mức phạt khi không thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

Điều 23. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới;

[…]

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

[…]

 1. c) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới;”

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại kế toán An Phú

Việc tư minh thực hiện các thủ tục kể trên hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy khó khăn cũng như tốn thời gian. Do đó, lúc này chọn cho mình một địa chỉ công ty thực hiện dịch vụ là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

Kế toán An Phú đã giúp hàng loạt doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi địa chỉ nhanh chóng với giá tốt. Bởi vì đây tuy là việc ai cũng có thể làm được nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức. Vì thế, thay vì tự làm quý doanh chủ có thể nhờ đến dịch vụ đổi địa chỉ của kế toán An Phú.

Với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên nghiệp và uy tín. Lựa chọn kế toán An Phú quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả đúng hẹn và nhanh chóng. An Phú lo từ A-Z và bàn giao kết quả cuối cùng đến tay khách hàng.

Tìm đến dịch vụ kế toán An Phú giúp quý vị thay đổi địa chỉ thuận lợi hơn
Tìm đến dịch vụ kế toán An Phú giúp quý vị thay đổi địa chỉ thuận lợi hơn

Tóm lại,  đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh thông qua dịch vụ là quyết định sáng suốt của các doanh chủ. Làm như vậy sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian để doanh chủ tập trung vào việc kinh doanh buôn bán và lợi nhuận. Đừng quên hãy liên hệ với kế toán An Phú bất kỳ lúc nào quý vị cần thông qua địa chỉ website https://ketoananphu.dev/ hoặc gọi đến số hotline để được tư vấn tận tình và chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *