Tìm hiểu quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ chi tiết

Tìm hiểu quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ chi tiết

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ chính là một khái niệm khá quan trọng ở lĩnh vực tài chính nhất là những tổ chức tín dụng. Bài viết này, Kế Toán An Phú sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cùng những thông tin và mục đích về việc lập ra quỹ này.

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là gì?

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ chính là quỹ do những tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập ra và duy trì hàng năm từ lợi nhuận sau thuế. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được dùng để bổ sung vào vốn điều lệ, vốn được cấp khi cần thiết của những tổ chức tín dụng. Quỹ sẽ được quy định tại Điều 139 của bộ Luật những tổ chức tín dụng được sửa đổi và bổ sung năm 2017.

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được dùng để bổ sung vào vốn điều lệ
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được dùng để bổ sung vào vốn điều lệ

Nguyên tắc kế toán áp dụng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sẽ được phản ánh dựa vào bảng cân đối kế toán của những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quỹ này được ghi vào tài khoản 411 – Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, được lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp.

Hàng năm, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế và không được vượt quá mức vốn điều lệ, vốn được cấp của các tổ chức tín dụng có chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài.

Không được dùng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để trả cổ tức cho những cổ đông hoặc chia sẻ lợi nhuận cho các thành viên, chủ sở hữu góp vốn.

Ngoài ra, cần phải áp dụng một số nguyên tắc kế toán cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, bởi vì:

 • Để phản ánh số dư cùng biến động của quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô.
 • Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp và sẽ dùng nó để tăng thêm vốn điều lệ, vốn được cấp từ tổ chức tài chính vi mô.
 • Việc lập và dùng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ bắt buộc phải tuân theo chính sách tài chính hiện hành đối với tổ chức tài chính vi mô.
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế

Cấu trúc và nội dung phản ánh của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Cấu trúc và nội dung của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được ghi nhận như sau:

 • Bên Nợ: ghi nhận số tiền dùng quỹ để bổ sung vốn điều lệ, vốn sẽ được cấp khi cơ quan thẩm quyền có quyết định.
 • Bên Có: ghi nhận lại số tiền đã trích vào lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế mỗi năm.
 • Số dư bên Có: ghi nhận lại số tiền hiện có tại quỹ ở thời điểm làm báo cáo.
Tuân thủ nguyên tắc ghi trong kế toán để tránh nhầm lẫn, dẫn tới sai sót
Tuân thủ nguyên tắc ghi trong kế toán để tránh nhầm lẫn, dẫn tới sai sót

Quy trình thực hiện quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Quy trình thực hiện quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần phải thực hiện theo những bước sau:

 • Bước 1: xác định rõ ràng số tiền trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Số tiền này bằng 5% lợi nhuận sau thuế của năm. Nếu số tiền này cộng với số dư của quỹ hiện có mà vượt mức vốn điều lệ , vốn được cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì buộc phải trích lập lại không được vượt quá mức.
 • Bước 2: ghi nhận số tiền dùng để trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào trong tài khoản 411 – Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, ở cột tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ ghi nhận số tiền giảm đi.
 • Bước 3: khi nào có quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì mới được dùng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời phải ghi nhận số tiền tăng thêm vào tài khoản 411 – Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bên nợ). Và ở tài khoản 4111 – Vốn điều lệ hoặc tài khoản 4112 – Vốn được cấp (bên có).
Số tiền bỏ vào quỹ không vượt quá mức vốn điều lệ
Số tiền bỏ vào quỹ không vượt quá mức vốn điều lệ

>> Tham khảo: Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ

Mục đích và vai trò của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Mục đích cũng như vai trò của quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ như sau:

 • Phòng tránh các rủi ro và thiệt hại nếu xảy ra vấn đề đối với những tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cùng lợi ích của khách hàng.
 • Nâng cao năng lực tài chính và tăng cường khả năng thanh toán cũng như đảm bảo hoạt động của những tổ chức tín dụng.
 • Thể hiện sự minh bạch và trung thực cùng với trách nhiệm của những tổ chức tín dụng trong việc dùng và quản lý vốn.

Bài viết đã cung cấp các thông tin cơ bản về quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Nếu như bạn cần tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay với Kế Toán An Phú thông qua hotline 0902574504 – 0989778322 hoặc nhắn trực tiếp tại website https://ketoananphu.vn/ để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.