7 Nguyên tắc kế toán cực quan trọng mà bạn nên biết

7 Nguyên tắc kế toán cực quan trọng mà bạn nên biết

Kế toán là công việc có vai trò quan trọng trong mọi loại hình doanh nghiệp với những hoạt động như thu thập dữ liệu, kiểm tra, xử lý, phân tích, cung cấp thông tin về tài chính và kinh tế. Để hoạt động kế toán diễn ra thuận lợi, bộ phận kế toán phải nắm được các nguyên tắc kế toán cơ bản dưới đây nhé!

Nguyên tắc kế toán được hiểu như thế nào?
Nguyên tắc kế toán được hiểu như thế nào?

Khái niệm nguyên tắc kế toán là gì?

Nguyên tắc kế toán là các quy tắc mà doanh nghiệp đó phải tuân theo khi lập ra báo cáo tài chính. Mục tiêu chính của nguyên tắc kế toán cơ bản này là đảm bảo báo cáo tài chính của công ty một cách đầy đủ, nhất quán, trung thực và có thể so sánh, đối chiếu được thông tin tài chính giữa các công ty khác. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích, trích xuất thông tin hữu ích từ báo cáo của một công ty. Ngoài ra, các nguyên tắc này còn giúp giảm thiểu tình trạng gian lận trong các báo cáo thông tin tài chính. 

Hiện nay có bao nhiêu nguyên tắc kế toán?
Hiện nay có bao nhiêu nguyên tắc kế toán?

7 nguyên tắc kế toán cực quan trọng

Hiện có 7 nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận như sau:

Cơ sở dồn tích

Nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích là nguyên tắc quy định mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến tài sản, doanh thu chi phí, vốn sở hữu, nợ phải trả và chi phí phải được kế toán ghi vào sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ theo thời điểm thu chi thực tế hay chi tiền. Khi lập nguyên tắc cơ sở dồn tích, các báo cáo phải ghi rõ tình hình tài chính trong quá khứ, hiện tại và tương lai của doanh nghiệp đó. 

Nguyên tắc hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính phải được dựa trên cơ sở giả định doanh nghiệp vẫn đang hoạt động liên tục và vẫn hoạt động trong tương lai gần. Trường hợp thực tế khác với giả định đưa ra thì báo cáo tài chính phải được lập dựa trên cơ sở khác và phải giải thích rõ ràng cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính đó. Khi thực hiện nguyên tắc kế toán này, nhân viên phải phản ánh toàn bộ tài sản của doanh nghiệp theo giá phí chứ không dựa theo giá thị trường.

Nguyên tắc kế toán cơ bản gồm bao nhiêu nguyên tắc?
Nguyên tắc kế toán cơ bản gồm bao nhiêu nguyên tắc?

Nguyên tắc giá gốc

Tài sản của công ty phải được ghi nhận theo giá gốc (giá mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản đó). Giá này được tính theo số tiền hoặc khoản giá trị tương đương với số tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị phù hợp của tài sản đó vào thời gian tài sản được ghi nhận. Nguyên tắc này đòi hỏi kế toán không được điều chỉnh giá gốc, trừ trường hợp có quy định khác trong luật kế toán hoặc chuẩn mực kế toán cụ thể.

Nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng yêu cầu kế toán cần phải xem xét, cân nhắc và phán đoán các yếu tố cần thiết để lập ra các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc của kế toán này yêu cầu không lập những khoản dự phòng quá lớn, không đánh giá cao hơn so với giá trị của tài sản và các khoản thu nhập, không đánh giá thấp hơn giá trị khoản nợ phải trả và chi phí,…Việc tuân thủ nguyên tắc này giúp doanh nghiệp bảo tồn nguồn vốn, hạn chế những rủi ro và tăng khả năng hoạt động liên tục.

Nguyên tắc kế toán phù hợp nguyên lý hoạt động như thế nào?
Nguyên tắc kế toán phù hợp nguyên lý hoạt động như thế nào?

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc kế toán cơ bản tiếp theo là nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc này yêu cầu ghi nhận doanh thu và chi phí phải trùng khớp với nhau, nghĩa là kế toán khi thực hiện phải ghi nhận một khoản doanh thu thì phải đồng thời ghi nhận khoản chi phí có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó, thông thường gồm có: chi phí của kỳ tạo ra doanh thu, chi phí kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến chi phí của kỳ đó.

Nguyên tắc nhất quán

Cần có sự nhất quán trong một kỳ kế toán giữa chính sách và phương pháp kế toán mà công ty áp dụng thống nhất trong ít nhất 1 kỳ kế toán năm. Trường hợp xảy ra sự thay đổi phải tiến hành giải trình lý do và sự tác động trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. 

Các nguyên tắc kế toán cơ bản hiện nay được áp dụng như thế nào?
Các nguyên tắc kế toán cơ bản hiện nay được áp dụng như thế nào?

Nguyên tắc trọng yếu

Nguyên tắc kế toán cuối cùng chính là nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc này yêu cầu các thông tin kế toán phải được trình bày đầy đủ và chính xác, theo cách mà nếu thiếu hoặc sai sót có thể làm sai lệch đáng kể trong báo cáo tài chính. 

Mức độ trọng yếu của thông tin được xác định dựa trên các yếu tố như:

  • Mức độ ảnh hưởng của thông tin đến các chỉ tiêu tài chính của báo cáo tài chính
  • Mức độ ảnh hưởng của thông tin đến các quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. 

Nguyên tắc trọng yếu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hữu ích của thông tin kế toán. Thông tin trọng yếu giúp người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra các quyết định kinh tế chính xác và hiệu quả. 

Như vậy, 7 nguyên tắc kế toán trên đây là những điều cơ bản mà mỗi kế toán cần nắm vững để thực hiện công việc của mình một cách chính xác và tối ưu. Tuy nhiên, việc áp dụng các nguyên tắc kế toán này cũng phụ thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau. Nếu bạn đang cần đơn vị cung cấp dịch vụ về kế toán uy tín, hãy liên hệ với Kế Toán An Phú để được trao đổi sớm nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *