Kế toán dồn tích là gì? Sự khác biệt so với kế toán tiền mặt

Kế toán dồn tích là gì?

Trong lĩnh vực kế toán, khái niệm kế toán dồn tích đóng vai trò quan trọng, nhưng nhiều người vẫn còn thắc mắc về định nghĩa và sự khác biệt so với kế toán tiền mặt. Vậy, kế toán dồn tích là gì? 

Kế toán dồn tích là gì?

Kế toán dồn tích là một nguyên tắc kế toán ghi nhận doanh thu và chi phí tại thời điểm chúng phát sinh mà không phụ thuộc vào việc thanh toán tiền mặt thực tế. Điển hình cho phương pháp này là khi một công ty ghi nhận doanh thu và chi phí ngay khi chúng xuất hiện, bất kể việc thanh toán tiền mặt đã được thực hiện hay chưa.

Ví dụ minh họa cho nguyên tắc này có thể là khi một công ty mua một lô hàng vào tháng 6 nhưng chưa bán đi vào cùng năm đó. Khi giá trị của lô hàng giảm trong thời gian lưu kho, công ty vẫn ghi nhận sự mất giá này ngay khi nó xảy ra. Khi cuối cùng công ty bán lô hàng đó vào năm tiếp theo, họ sẽ ghi nhận doanh thu theo giá đã bán, bất kể việc thanh toán đã được thực hiện hay chưa.

Phương pháp này không chỉ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn mà còn hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành. Đồng thời, nó cung cấp thông tin chi tiết và thực tế về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể.

Kế toán dồn tích là gì?
Kế toán dồn tích là gì?

Kế toán tiền mặt là gì?

Trong kế toán tiền mặt, doanh thu và chi phí được ghi nhận tại thời điểm có sự thay đổi của dòng tiền, khi doanh nghiệp nhận hoặc chi tiền mặt trong các giao dịch. Phương pháp này hạch toán các khoản thu chi trên cơ sở tiền mặt thực tế mà doanh nghiệp nhận hoặc chi ra. Ví dụ, trong trường hợp công ty X bán một phần lô hàng và nhận được 150 triệu đồng từ khách hàng trong năm 2020, kế toán tiền mặt ghi nhận số tiền này vào năm 2020. Kế toán tiền mặt thường được ưa chuộng bởi tính linh hoạt, dễ áp dụng và theo dõi, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp có các giao dịch mua bán thanh toán một lần.

Kế toán tiền mặt là gì?
Kế toán tiền mặt là gì?

Kế toán dồn tích có gì khác kế toán tiền mặt?

Bản chất

 • Kế toán tiền mặt: Ghi nhận doanh thu và chi phí khi có sự thay đổi của dòng tiền thực, tức là khi doanh nghiệp nhận tiền bán hàng hoặc chi tiền mua hàng.
 • Kế toán dồn tích: Ghi nhận doanh thu và các chi phí tại thời điểm phát sinh giao dịch, ngay cả khi doanh nghiệp chưa thu đủ tiền bán hàng hoặc chưa trả đủ tiền mua hàng.

Đối tượng áp dụng

 • Kế toán tiền mặt: Thường được các doanh nghiệp nhỏ và có quy trình hoạt động đơn giản lựa chọn.
 • Kế toán dồn tích: Thường được các doanh nghiệp lớn, có cấu trúc phức tạp áp dụng, không phân biệt doanh thu bán chịu hoặc thu tiền ngay, và hoạt động kinh doanh gắn liền với hàng hóa tồn kho.

Đặc điểm

 • Kế toán tiền mặt:
  • Ưu điểm: Dễ áp dụng và tính toán.
  • Hạn chế: Doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình hình tài chính thực. Không kiểm soát được doanh thu thực tế trong kỳ nếu bên bán hoặc bên mua nợ tiền.
 • Kế toán dồn tích:
  • Ưu điểm: Cung cấp được tình hình kinh doanh chi tiết và hình ảnh rõ ràng về lợi nhuận của công ty qua từng kỳ.
  • Hạn chế: Số lượng bút toán nhiều và phức tạp hơn so với kế toán tiền mặt, đòi hỏi kế toán phải nắm vững kiến thức và nghiệp vụ. Báo cáo doanh thu thể hiện cả nguồn tiền chưa nhận, dẫn đến tình trạng thiếu vốn tái đầu tư dự án mới nếu không được theo dõi cẩn thận.
Kế toán dồn tích có gì khác kế toán tiền mặt?
Kế toán dồn tích có gì khác kế toán tiền mặt?

Kết luận

Dựa trên những phân tích trên, có thể thấy rằng, kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt đều có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tổng quan, áp dụng phương pháp kế toán dồn tích mang lại nhiều lợi ích hơn so với phương pháp kế toán tiền mặt.

kế toán dồn tích

Kế toán dồn tích phản ánh đầy đủ và kịp thời và chính xác tình hình thu nhập. Các chi phí của doanh nghiệp phát sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Phương pháp này đáp ứng được nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí và được áp dụng rộng rãi ở hệ thống kế toán các quốc gia trên thế giới, được thừa nhận trong GAAP là một cách thức ghi chép doanh thu và chi phí ưu việt so với kế toán tiền mặt. Vì vậy, doanh nghiệp cần cân nhắc để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất cho mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.