Doanh thu chưa thực hiện là gì? Những thông tin kế toán nên biết

Doanh thu chưa thực hiện là gì? Những thông tin kế toán nên biết

Hiện có nhiều người vẫn chưa biết về doanh thu chưa thực hiện và cách để triển khai phương pháp làm hạch toán chưa thực hiện? Vậy hãy cùng Kế Toán An Phú đi tìm hiểu những thông tin cần thiết về doanh thu chưa thực hiện qua bài viết dưới đây!

Khái niệm doanh thu chưa thực hiện được hiểu như thế nào?
Khái niệm doanh thu chưa thực hiện được hiểu như thế nào?

Doanh thu chưa thực hiện là gì?

Doanh thu chưa thực hiện là các khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán gồm khoản tiền nhận trước của khách hàng thanh toán cho một hay nhiều kỳ, khoản lãi nhận trước cho vay vốn hay mua các công cụ nợ, chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp dựa theo cam kết của giá bán trả tiền ngay. 

Doanh thu chưa thực hiện khác gì với người mua trả tiền trước?

Cả doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước đều phản ánh số tiền nhận trước từ phía khách hàng. Tuy nhiên, hai khái niệm này có những điểm khác biệt lớn như sau:

 

Đặc điểm Doanh thu chưa thực hiện Người mua trả tiền trước
Bản chất Là khoản doanh thu phát sinh khi doanh nghiệp nhận thu tiền từ khách hàng trước khi triển khai công việc để tạo ra doanh thu tương ứng. Là khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước cho hàng hóa, dịch vụ sẽ nhận được trong tương lai.
Thời điểm ghi nhận Ghi nhận là khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán khi nhận tiền Ghi nhận là khoản tiền thu của khách hàng trên bảng cân đối kế toán khi nhận tiền.
Thời điểm ghi nhận vào doanh thu Ghi nhận vào doanh thu của kỳ kế toán khi đáp ứng các điều kiện: Doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng trong tương lai với phần doanh thu chưa thực hiện và khoản doanh thu chưa thực hiện có khả năng thu hồi Ghi nhận vào doanh thu của kỳ kế toán khi doanh nghiệp đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng
Ảnh hưởng cho doanh nghiệp trong báo cáo tài chính Có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp nếu doanh thu chưa thực hiện lớn, doanh nghiệp có thể bị ghi nhận là thiếu hụt vốn lưu động. Không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Có mấy phương pháp làm hạch toán doanh thu chưa thực hiện
Có mấy phương pháp làm hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Phương pháp làm hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Hạch toán tiền chiết khấu, giảm giá

Khi khách hàng thanh toán tiền mua hàng, nếu có chiết khấu, giảm giá thì kế toán phải hạch toán như sau:

– Về tình huống chiết khấu thương mại

Khi khách hàng thanh toán tiền mua hàng, kế toán ghi: 

 • Nợ TK 131 – Phải thu từ phía khách hàng
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và các dịch vụ cung cấp
 • Có TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Khi kết chuyển doanh thu bán hàng, kế toán ghi:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và các dịch vụ cung cấp
 • Có TK 3331 – Số thuế giá trị gia tăng cần phải nộp
 • Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (phần chiết khấu thương mại)

– Trường hợp giảm giá bán: 

Khi khách hàng thanh toán tiền mua hàng, kế toán ghi:

 • Nợ TK 131 – Phải thu từ phía khách hàng
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và các dịch vụ cung cấp
 • Có TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Khi kết chuyển doanh thu bán hàng, kế toán ghi:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và các dịch vụ cung cấp
 • Có TK 3331 – Số thuế giá trị gia tăng cần phải nộp
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và các dịch vụ cung cấp (phần giảm giá bán)
Phương pháp hạch toán phần hàng trả góp, trả chậm trong doanh thu chưa thực hiện
Phương pháp hạch toán phần hàng trả góp, trả chậm trong doanh thu chưa thực hiện

Hạch toán phần hàng bán trả góp, trả chậm

Khi bán hàng trả góp, trả chậm thì kế toán phải hạch toán khoản chênh lệch giữa giá bán trả góp, trả chậm và giá bán trả tiền ngay như sau:

– Khi bán hàng trả góp, trả chậm kế toán ghi:

 • Nợ TK 131 – Phải thu từ phía khách hàng
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và các dịch vụ cung cấp
 • Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (số phần chênh lệch)

Định kỳ, kế toán phân bổ khoản chênh lệch này vào doanh thu bán hàng theo số tiền thu được từ khách hàng:

 • Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (số phần chênh lệch)
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và các dịch vụ cung cấp

Ví dụ: Công ty A bán hàng trả góp cho khách hàng B với giá bán trả góp là 100 triệu đồng, giá bán trả tiền ngay là 90 triệu đồng.

– Khi bán hàng, kế toán hạch toán doanh thu chưa thực hiện như sau:

 • Nợ TK 131 – Phải thu từ phía khách hàng 100.000.000
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 90.000.000
 • Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện 10.000.000

Sau đó, cứ mỗi tháng, công ty thu được từ khách hàng B 10 triệu đồng, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện 10.000.000
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10.000.000

Khi khách hàng B thanh toán hết số tiền mua hàng, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 131 – Phải thu từ phía khách hàng 90.000.000
 • Có TK 111 – Tiền mặt 90.000.000

Lưu ý:

 • Trường hợp doanh nghiệp thu tiền trước cho nhiều kỳ kế toán, kế toán phải phân bổ khoản doanh thu chưa thực hiện này cho từng kỳ kế toán tương ứng với số tiền thu được.
 • Khi kết thúc niên độ kế toán, kế toán phải xác định số doanh thu chưa thực hiện cuối kỳ và hạch toán vào doanh thu bán hàng của năm sau.

Kết luận

Kế Toán An Phú hy vọng bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn về doanh thu chưa thực hiện cũng như phương pháp làm hạch toán hiệu quả. Nếu bạn cần tư vấn thuế – kế toán hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0902 574 504 – 0989 778 322 để được hỗ trợ sớm nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *